เครือข่ายเว็บไซต์-อีเมล์โรงเรียน
SMISชื่อ (ไทย)อำเภอเว็บไซต์อีเมล์
93012008 กงหราพิชากร กงหราhttp://www.kongra.ac.th[email protected]
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์ กงหราhttp://www.charadchanupatham.ac.th[email protected]
93012010 หานโพธิ์พิทยาคม เขาชัยสนhttp://hanpho.ac.th
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทร ตะโหมดhttps://pch-school.thai.ac[email protected]
93012012 ตะโหมด ตะโหมดhttp://tamode.ac.th
93012013 ควนขนุน ควนขนุนhttps://www.khuankhanun.ac.th/[email protected]
93012014 พนางตุง ควนขนุนhttp://www.pnt-ptl.ac.th[email protected]
93012015 ดอนศาลานำวิทยา ควนขนุนhttps://dslschool.thai.ac/[email protected]
93012016 ปัญญาวุธ ควนขนุนhttp://www.pyw.ac.th[email protected]
93012017 ควนพระสาครินทร์ ปากพะยูนhttp://www.kuanpra.com/[email protected]
93012018 ปากพะยูนพิทยาคาร ปากพะยูนhttp://www.pykschool.ac.th[email protected]
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ ปากพะยูนhttp://www.harnthao.ac.th-
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคม ศรีบรรพตhttp://sribanphotpittayakom.ac.th[email protected]
93012021 ตะแพนพิทยา ศรีบรรพตhttp://tppschool.ac.th[email protected]
93012022 ป่าบอนพิทยาคม ป่าบอนhttps://www.pabonpitthayakom.org/[email protected]
93012023 บางแก้วพิทยาคม บางแก้วhttp://www.bgp.ac.th[email protected]
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคม ป่าพะยอมhttp://www.pyk.ac.th[email protected]
93012025 นิคมควนขนุนวิทยา ป่าพะยอมhttps://nkkw.thai.ac[email protected]
93012026 เขาชัยสน เขาชัยสนhttp://ks.thai.ac
93012027 นาขยาดวิทยาคาร ควนขนุนhttp://nkh.ac.th/[email protected]
93012028 อุดมวิทยายน ควนขนุนhttps://udom.thai.ac/[email protected]