แผนอัตรากำลังข้าราชการ
รหัสโรงเรียนตำบลอำเภอม.1ม.2ม.3ม.4ม.5ม.6อัตรากำลังตาม จ.18อัตรากำลังตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.จำนวนครู -ขาด, +เกินเกษียณปี สภาพอัตรากำลัง
ผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมจำนวน-ขาด, +เกินร้อยละ
93012008 กงหราพิชากรกงหราคลองทรายขาว27828556320----112022-1-1-20-22---22-100%
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหราสมหวัง1488623412----1-1213-1--12-13---13-100%
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสนหานโพธิ์124551797----1-89-1--8-9---9-100%
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมดตะโหมด16512428911----1-1213-1--12-13---13-100%
93012012 ตะโหมดตะโหมดแม่ขรี1,0667391,80550----146065-1-4-60-65---65-100%
93012013 ควนขนุนควนขนุนโตนดด้วน6334471,08035----134448-1-3-44-48---48-100%
93012014 พนางตุงควนขนุนพนางตุง101741759----1-67-1--6-7---7-100%
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุนมะกอกเหนือ80451259----1-67-1--6-7---7-100%
93012016 ปัญญาวุธควนขนุนแพรกหา1096016912----1-1213-1--12-13---13-100%
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูนฝาละมี1168019612----1-1213-1--12-13---13-100%
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูนดอนประดู่31924356221----112426-1-1-24-26---26-100%
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูนหารเทา5914931,08431----133438-1-3-34-38---38-100%
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพตเขาย่า17414131512----1-1213-1--12-13---13-100%
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพตตะแพน3232646----1-45-1--4-5---5-100%
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอนวังใหม่14311726012----1-1213-1--12-13---13-100%
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้วโคกสัก37322559821----112426-1-1-24-26---26-100%
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมบ้านพร้าว6084691,07732----123437-1-2-34-37---37-100%
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอมลานข่อย21112433512----1-1213-1--12-13---13-100%
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสนเขาชัยสน46134180225----123033-1-2-30-33---33-100%
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุนนาขยาด2731589----1-34-1--3-4---4-100%
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุนปันแต938818110----1-89-1--8-9---9-100%
หมู่ 9 ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110
Version.2024.1.KAOPUNHOT