สพม.พัทลุง.


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
930120013402601093340260 พัทลุงคูหาสวรรค์เมืองพัทลุง----1,426391,375412,8018035-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
930120023402621093340262 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุงควนมะพร้าวเมืองพัทลุง----72320408171,1313731-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
930120033402631093340263 พรหมพินิตชัยบุรีชัยบุรีเมืองพัทลุง----12357371961216-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
930120043402641093340264 ประภัสสรรังสิตนาท่อมเมืองพัทลุง----27910234105132026-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
930120053402651093340265 วชิรธรรมสถิตตำนานเมืองพัทลุง----11954051591016-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
930120063402611093340261 สตรีพัทลุงคูหาสวรรค์เมืองพัทลุง----1,392361,364362,7567238-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
930120083402671093340267 กงหราพิชากรคลองทรายขาวกงหรา----27810285105632028-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
930120093402681093340268 ชะรัดชนูปถัมภ์สมหวังกงหรา----14868662341220-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
930120103402701093340270 หานโพธิ์พิทยาคมหานโพธิ์เขาชัยสน----1244553179726-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
930120113402721093340272 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมดตะโหมด----165612452891126-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
930120123402711093340271 ตะโหมดแม่ขรีตะโหมด----1,06630739201,8055036-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
930120133402731093340273 ควนขนุนโตนดด้วนควนขนุน----63322447131,0803531-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
930120143402741093340274 พนางตุงพนางตุงควนขนุน----1013746175919-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
930120153402771093340277 ดอนศาลานำวิทยามะกอกเหนือควนขนุน----803456125914-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
930120163402781093340278 ปัญญาวุธแพรกหาควนขนุน----10966061691214-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
930120173402811093340281 ควนพระสาครินทร์ฝาละมีปากพะยูน----11668061961216-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
930120183402801093340280 ปากพะยูนพิทยาคารดอนประดู่ปากพะยูน----3191224395622127-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
930120193402791093340279 หารเทารังสีประชาสรรค์หารเทาปากพะยูน----59117493141,0843135-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
930120203402831093340283 ศรีบรรพตพิทยาคมเขาย่าศรีบรรพต----174614163151226-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
930120213402841093340284 ตะแพนพิทยาตะแพนศรีบรรพต----32332364611-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
930120223402851093340285 ป่าบอนพิทยาคมวังใหม่ป่าบอน----143611762601222-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
930120233402861093340286 บางแก้วพิทยาคมโคกสักบางแก้ว----3731222595982128-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
930120243402871093340287 ป่าพะยอมพิทยาคมบ้านพร้าวป่าพะยอม----60817469151,0773234-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
930120253402881093340288 นิคมควนขนุนวิทยาลานข่อยป่าพะยอม----211612463351228-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
930120263402691093340269 เขาชัยสนเขาชัยสนเขาชัยสน----46115341108022532-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
930120273402761093340276 นาขยาดวิทยาคารนาขยาดควนขนุน----2733165896-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
930120283402751093340275 อุดมวิทยายนปันแตควนขนุน----9348861811018-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2