สพม.พัทลุง.
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
930120013402601093340260 พัทลุง0คูหาสวรรค์เมืองพัทลุง93000800828593[email protected] http://www.pt.ac.th197.6149486100.0707609
930120023402621093340262 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง7ควนมะพร้าวเมืองพัทลุง93000074 740840[email protected] http://www.tppt.ac.th/24.97.60977330401100.11413436
930120033402631093340263 พรหมพินิตชัยบุรี8ชัยบุรีเมืองพัทลุง9300074840960[email protected] http://www.pch.ac.th137.69062946634100.082009605
930120043402641093340264 ประภัสสรรังสิต3นาท่อมเมืองพัทลุง9300074820212[email protected] http://prs.ac.th25.47.5788926832199.9887075995
930120053402651093340265 วชิรธรรมสถิต12ตำนานเมืองพัทลุง9300074603175[email protected] https://wt.thai.ac267.5479783100.0832498
930120063402611093340261 สตรีพัทลุง0คูหาสวรรค์เมืองพัทลุง9300074613023- http://www.spt.ac.th19.27.61797223188100.078338275
930120083402671093340267 กงหราพิชากร8คลองทรายขาวกงหรา9318074687028[email protected] http://www.kongra.ac.th50.67.4029855525399.9510708381
930120093402681093340268 ชะรัดชนูปถัมภ์4สมหวังกงหรา9318074605236[email protected] http://www.charadchanupatham.ac.th347.506841699.9782066
930120103402701093340270 หานโพธิ์พิทยาคม2หานโพธิ์เขาชัยสน9313074610929 http://hanpho.ac.th357.5092584100.1301655
930120113402721093340272 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทร9ตะโหมดตะโหมด93160074-610274[email protected] https://pch-school.thai.ac607.2965542618100.039605444
930120123402711093340271 ตะโหมด1แม่ขรีตะโหมด9316074695392 http://tamode.ac.th507.35417793188100.120555311
930120133402731093340273 ควนขนุน9โตนดด้วนควนขนุน9311074681773[email protected] https://www.khuankhanun.ac.th/0.57.7095244616999.9952197075
930120143402741093340274 พนางตุง3พนางตุงควนขนุน9315074685086[email protected] http://www.pnt-ptl.ac.th147.770033564100.11073727
930120153402771093340277 ดอนศาลานำวิทยา8มะกอกเหนือควนขนุน9315074829575[email protected] https://dslschool.thai.ac/57.7565801100.0463244
930120163402781093340278 ปัญญาวุธ5แพรกหาควนขนุน9311074643209[email protected] http://www.pyw.ac.th157.648860699.9984565
930120173402811093340281 ควนพระสาครินทร์2ฝาละมีปากพะยูน9312074697639[email protected] http://www.kuanpra.com/627.38576100.21117
930120183402801093340280 ปากพะยูนพิทยาคาร11ดอนประดู่ปากพะยูน9312074699033[email protected] http://www.pykschool.ac.th837.3125651100.3391504
930120193402791093340279 หารเทารังสีประชาสรรค์2หารเทาปากพะยูน9312074676064- http://www.harnthao.ac.th807.2970822100.271738
930120203402831093340283 ศรีบรรพตพิทยาคม9เขาย่าศรีบรรพต9319074689082[email protected] http://sribanphotpittayakom.ac.th137.722787299.8906238
930120213402841093340284 ตะแพนพิทยา5ตะแพนศรีบรรพต9319074650054[email protected] http://tppschool.ac.th277.646714399.8445477
930120223402851093340285 ป่าบอนพิทยาคม7วังใหม่ป่าบอน9317074841550[email protected] https://www.pabonpitthayakom.org/617.27353436018100.173211952
930120233402861093340286 บางแก้วพิทยาคม6โคกสักบางแก้ว9314074697164[email protected] http://www.bgp.ac.th547.41344982419100.15859434
930120243402871093340287 ป่าพะยอมพิทยาคม9บ้านพร้าวป่าพะยอม9321074624412[email protected] http://www.pyk.ac.th197.81326799.94415
930120253402881093340288 นิคมควนขนุนวิทยา1ลานข่อยป่าพะยอม9321074600705[email protected] https://nkkw.thai.ac277.8785483164299.8749670364
930120263402691093340269 เขาชัยสน3เขาชัยสนเขาชัยสน93130074-691187 http://ks.thai.ac417.45983191588100.135106168
930120273402761093340276 นาขยาดวิทยาคาร11นาขยาดควนขนุน93110074-631182[email protected] http://nkh.ac.th/127.68618526499.95006899
930120283402751093340275 อุดมวิทยายน8ปันแตควนขนุน9311074610977[email protected] https://udom.thai.ac/157.7824151100.0502213