สพม.พัทลุง.


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนเลขที่/หมู่ที่ตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
930120013402601093340260 พัทลุง0คูหาสวรรค์เมืองพัทลุง----------------------4761347113479131,426394681446914438131,37541--------2,8018035-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
930120023402621093340262 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง7ควนมะพร้าวเมืองพัทลุง----------------------2256249724977232016261116135540817--------1,1313731-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
930120033402631093340263 พรหมพินิตชัยบุรี8ชัยบุรีเมืองพัทลุง----------------------2414925021235302162273737--------1961216-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
930120043402641093340264 ประภัสสรรังสิต3นาท่อมเมืองพัทลุง----------------------117410535732791086388360423410--------5132026-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
930120053402651093340265 วชิรธรรมสถิต12ตำนานเมืองพัทลุง----------------------351462382119517218251405--------1591016-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
930120063402611093340261 สตรีพัทลุง0คูหาสวรรค์เมืองพัทลุง----------------------4651246412463121,392364611245212451121,36436--------2,7567238-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
930120083402671093340267 กงหราพิชากร8คลองทรายขาวกงหรา----------------------793115484327810105492388328510--------5632028-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
930120093402681093340268 ชะรัดชนูปถัมภ์4สมหวังกงหรา----------------------5225524121486462242162866--------2341220-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
930120103402701093340270 หานโพธิ์พิทยาคม2หานโพธิ์เขาชัยสน----------------------3914524011244231161161553--------179726-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
930120113402721093340272 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทร9ตะโหมดตะโหมด----------------------51263251216565023414021245--------2891126-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
930120123402711093340271 ตะโหมด1แม่ขรีตะโหมด----------------------3771035010339101,0663025372717215673920--------1,8055036-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
930120133402731093340273 ควนขนุน9โตนดด้วนควนขนุน----------------------2458211717776332217151624114444713--------1,0803531-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
930120143402741093340274 พนางตุง3พนางตุงควนขนุน----------------------3513513111013282212252746--------175919-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
930120153402771093340277 ดอนศาลานำวิทยา8มะกอกเหนือควนขนุน----------------------271241291803112162182456--------125914-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
930120163402781093340278 ปัญญาวุธ5แพรกหาควนขนุน----------------------3624323021096252162192606--------1691214-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
930120173402811093340281 ควนพระสาครินทร์2ฝาละมีปากพะยูน----------------------4423723521166292242272806--------1961216-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
930120183402801093340280 ปากพะยูนพิทยาคาร11ดอนประดู่ปากพะยูน----------------------10649741164319127538138732439--------5622127-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
930120193402791093340279 หารเทารังสีประชาสรรค์2หารเทาปากพะยูน----------------------1815226618465911715841605175549314--------1,0843135-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
930120203402831093340283 ศรีบรรพตพิทยาคม9เขาย่าศรีบรรพต----------------------51266257217464526023621416--------3151226-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
930120213402841093340284 ตะแพนพิทยา5ตะแพนศรีบรรพต----------------------1013119132316110161323--------64611-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
930120223402851093340285 ป่าบอนพิทยาคม7วังใหม่ป่าบอน----------------------53250240214364123324321176--------2601222-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
930120233402861093340286 บางแก้วพิทยาคม6โคกสักบางแก้ว----------------------140411741164373126938736932259--------5982128-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
930120243402871093340287 ป่าพะยอมพิทยาคม9บ้านพร้าวป่าพะยอม----------------------2046211619356081717251775120546915--------1,0773234-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
930120253402881093340288 นิคมควนขนุนวิทยา1ลานข่อยป่าพะยอม----------------------61282268221165523923021246--------3351228-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
930120263402691093340269 เขาชัยสน3เขาชัยสนเขาชัยสน----------------------1495163514954611510841163117334110--------8022532-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
930120273402761093340276 นาขยาดวิทยาคาร11นาขยาดควนขนุน----------------------71121812739272152316--------5896-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
930120283402751093340275 อุดมวิทยายน8ปันแตควนขนุน----------------------301402231934242362282886--------1811018-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2


หมู่ 9 ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110
Version.2024.1.KAOPUNHOT