สพม.พัทลุง. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนเลขที่/หมู่ที่ตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
930120133402731093340273 ควนขนุน9โตนดด้วนควนขนุน----------------------2458211717776332217151624114444713--------1,0803531-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
930120143402741093340274 พนางตุง3พนางตุงควนขนุน----------------------3513513111013282212252746--------175919-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
930120153402771093340277 ดอนศาลานำวิทยา8มะกอกเหนือควนขนุน----------------------271241291803112162182456--------125914-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
930120163402781093340278 ปัญญาวุธ5แพรกหาควนขนุน----------------------3624323021096252162192606--------1691214-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
930120203402831093340283 ศรีบรรพตพิทยาคม9เขาย่าศรีบรรพต----------------------51266257217464526023621416--------3151226-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
930120213402841093340284 ตะแพนพิทยา5ตะแพนศรีบรรพต----------------------1013119132316110161323--------64611-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
930120243402871093340287 ป่าพะยอมพิทยาคม9บ้านพร้าวป่าพะยอม----------------------2046211619356081717251775120546915--------1,0773234-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
930120253402881093340288 นิคมควนขนุนวิทยา1ลานข่อยป่าพะยอม----------------------61282268221165523923021246--------3351228-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
930120273402761093340276 นาขยาดวิทยาคาร11นาขยาดควนขนุน----------------------71121812739272152316--------5896-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
930120283402751093340275 อุดมวิทยายน8ปันแตควนขนุน----------------------301402231934242362282886--------1811018-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2


หมู่ 9 ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110
Version.2024.1.KAOPUNHOT